3 Οκτωβρίου 2023
PAPERLESS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΕ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLOUT ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – PAPYROS
Kαταληκτική ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2023