29 Ιανουαρίου 2024
«Υποβοήθηση του ΟΣΕ στην ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: Οριστική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα μετά τις Θεομηνίες «Daniel» και «Elias». (Α.Π. 2410)

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 5049/2023, για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την «Υποβοήθηση του ΟΣΕ στην ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: Οριστική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα μετά τις Θεομηνίες «Daniel» και «Elias». (Α.Π. 2410)