30 Ιανουαρίου 2024
«Υποβοήθηση του ΟΣΕ στην ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση σε εντοπισμένα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας μετά τις Θεομηνίες «Daniel» και «Elias» (Α.Π. 2411)

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 5049/2023, για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την «Υποβοήθηση του ΟΣΕ στην ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση σε εντοπισμένα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας μετά τις Θεομηνίες «Daniel» και «Elias» (Α.Π. 2411)