22 Σεπτεμβρίου 2020
Σ.Δ. 2020-49
Σ.Δ. 2020-49 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 21Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΣΕ"

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2020-49 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 21Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΣΕ”