10 Μαΐου 2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός Α.Δ.2259/18-05-2021 : “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ “ΕΚ” ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ GSM-R”