14 Μαΐου 2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016 «ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ,ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».