8 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.600 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.