27 Μαΐου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 269, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚ-ΠΜ ΑΠΟ Χ.Σ.2+500 γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΣΚ προς Προμαχώνα) έως Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΠΜ προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα)» (Α.Π 2162) CPV: 45234100-7.

Η πρόκληση απευθύνεται σε τρεις (3) Οικονομικούς Φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.