12 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Π-Π, ΑΠΟ Σ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ Σ.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ»(Α.Π.2319)