1 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.