4 Απριλίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (396) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.