19 Ιανουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ