9 Ιανουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2024.