11 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023-2024.