15 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.