28 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Γ.Ε. ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ, ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC.