27 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 8ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 808, 809, 812, 832, 833 ΚΑΙ 834 ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.