12 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.