23 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ.