28 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 500 BAR ΜΕ ΜΗΤΡΕΣ.