17 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (700) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ.