14 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CLIMATE CONTROL MANAGEMENT (CCM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GSM-R.