2 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΥΜΟΝΑ.