18 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (488) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ (Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η ΑΝΩΤΕΡΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 328 ΤΟΥ Ν. 4412/08-08-2016