8 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 18.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Θ/Ν) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.