20 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 16.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (4.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ) & (12.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ (ΘΡΙΑΣΙΟ) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ