19 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15.000 ΛΙΤΡΩΝ LPG ΣΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ & ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ (ΣΤΑΘΜΟΥ 4) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.