16 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΧ2-ΤΧ5.