6 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΑΚΟΝΤΙΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗ ΓΕ 25 KV, ΔΕΚΑ (10) ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΕΣ 25 KV ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, ΔΕΚΑ (10) ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 40mm2 10m 25 KV ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΖΕΥΓΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 26,5 KV.