25 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.