17 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000 ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ Α4