17 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 9ου ΟΡΟΦΟΥ, ΔΥΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΟΡΟΦΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.