13 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 220V 36W ΚΑΙ 18W, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 10W.