30 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ 9ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ (ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3).