7 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.