5 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ