29 Ιουλίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΥΟ (2) ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΣΕ Α.Ε. ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3.