27 Ιουλίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕIΚΟΣΙ (20) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΣΕ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3.