7 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ