2 Ιουλίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟΜΙΣΗ (2,5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 11-07-2022 ΕΩΣ 25-09-2022.