29 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ (ΜΠΑΡΕΣ ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΗΜΙΔΥΦΡΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΔΑ ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ) ΜΗΚΟΥΣ 9,50 m.