7 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΟΣΕ.