3 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΚ/ΤΘ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.