20 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12mm 12.000 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm 2.000 ΜΕΤΡΑ.