19 Μαΐου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΣΕ Α.Ε. ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3