11 Μαρτίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΑ