25 Φεβρουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΕΣ.