29 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ RVD 209 ΚΑΙ RVD 220.