8 Φεβρουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.