8 Φεβρουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ/ΥΥΚΚΝΕ (Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ), 4.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/Τ. ΑΘΗΝΑΣ (ΔΟΜΟΚΟΥ 1) ΚΑΙ 12.000 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ-ΑΘ (ΘΡΙΑΣΙΟ).